About the author

Related Videos

Comments

  • Pisessak Watanasiri

    Pisessak Watanasiri

    Jun 17 , 2022

    เรียน อ.พรรณพิศ ผมเคยอยู่ฟิลิปปินส์เมือ 40 ปีก่อน เค้าใช้ระบบเดียวกับอเมริกาคือ แพทย์คิดค่าตรวจแล้วเขียนใบสั่งยาให้ไปซื้อกับเภสัชที่ร้านขายยา ไม่สามารถซื้อ Antibiotics ได้ถ้าไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ครับ