About the author

Related Videos

Comments

 • ธนา บำรุงเชาว์เกษม

  ธนา บำรุงเชาว์เกษม

  Nov 8 , 2021

  ขอบคุณครับ

 • สลักจิต ชูโชติรส

  สลักจิต ชูโชติรส

  Sept 5 , 2021

  เนื้อหาน่าสนใจ อธิบายรายละเอียดดีคะ ขอบคุณคะ