About the author

Related Videos

Comments

 • ธนา บำรุงเชาว์เกษม

  ธนา บำรุงเชาว์เกษม

  Nov 8 , 2021

  ขอบคุณครับ

 • อัครพันธ์ สุรวิลาศ

  อัครพันธ์ สุรวิลาศ

  Aug 20 , 2021

  เวลาดูแล้ว ระบบค้าง บ่อยมากครับ ขึ้นเป็นวงกลม หมุนๆ อยู่หลายนาที เป็นช่วงๆ บ่อยครับ