About the author

Related Videos

Comments

  • อัครพันธ์ สุรวิลาศ

    อัครพันธ์ สุรวิลาศ

    Aug 20 , 2021

    เวลาดูแล้ว ระบบค้าง บ่อยมากครับ ขึ้นเป็นวงกลม หมุนๆ อยู่หลายนาที เป็นช่วงๆ บ่อยครับ