การประเมินสติสัมปะชัญญะ เพื่อประกอบนิติกรรม

การประเมินสติสัมปะชัญญะ เพื่อประกอบนิติกรรม

บรรยายโดย... >> นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี (ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กุล่ม 1) >> นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์) >> นพ.สุทธิ ศฤงคไพบูลย์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์) >> นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา)

About the author

Related Videos